Alternatief RegeerAccoord

Leestijd: < 1 minuut

ARA-logo_v2Het Alternatief Regeerakkoord wordt en is een visiedocument welke omschrijft hoe wij Nederland willen verwezenlijken. Een lijst van wensen, onderbouwd met de argumentatie waarom iets specifieks gerealiseerd dient te worden. Het Alternatief Regeerakkoord komt voort uit een samenwerkingsverband ontstaan vanuit vrije mensen, diverse organisaties en nieuwkomende politieke partijen. Wij formuleren een visie voor Nederland onafhankelijk van onze politieke kleur, maar vanuit de gedachte dat Nederland zoveel meer potentie heeft. Die potentie verwoorden we in de wensen.
Samen denken we na hoe die visie gerealiseerd kan worden. Hiervoor is de politiek één van de arena’s waar verandering plaats gaat vinden. Hierbij denken wij aandachtig na over sociaal economische zekerheid (inclusief basisinkomen), belastingen, geldsysteem en geldschepping, circulaire economie,subsidiestromen, regelingen, arbeid en CAO.

http://alternatiefregeerakkoord.nl/

https://www.facebook.com/alternatiefregeerakkoord/