European Anti Poverty Network Nederland

Leestijd: < 1 minuut

eapn-nl

Tijdens de presentatie van het Platform Basisinkomen in de Balie in Amsterdam op 20 september 2015 heeft de EAPN toegezegd zich aan te sluiten en een convenant[1] te ondertekenen. Het EAPN is het eens met de doelstelling van het Platform om het basisinkomen als emanciperende sociale zekerheid in te voeren.[2]

 

http://www.platformbasisinkomen.eu/persbericht-platform-basisinkomen-start-20-september-2015/

 

[1]Het convenant laat de vormgeving zien van de beoogde samenwerking binnen het bestaande en nog verder te ontwikkelen netwerk van onderling verbonden organisaties. Het convenant geeft ook de werkwijze van deze samenwerking weer, de criteria die daarop van toepassing zijn en de wijze waarop wij op organische wijze die samenwerking verder willen ontwikkelen.

[2] 4kriteria-obi-vierkanthet “Onvoorwaardelijk (Volwaardig) Basisinkomen” zoals dit in het convenant, dat we hebben opgesteld en ondertekend, is omschreven met de vier criteria waaraan het moet voldoen, te weten: IEDEREEN, INDIVIDUEEL, GEEN VERPLICHTE TEGENPRESTATIES OF ONDERWERPING AAN TOETSEN en HOOG GENOEG om in materiële en immateriële basisbehoeften te kunnen voorzien (ook als je geen andere bron van inkomsten hebt).