Global Basic Income Foundation

Leestijd: < 1 minuut

GBI Logo3Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk minimuminkomen voor iedereen en geeft alle mensen bestaanszekerheid. Het is een erkenning van dewaardigheid van ieder mens. Het bevordert de individuele vrijheid doordat het een vrije arbeidskeuze mogelijk maakt. Een basisinkomen stelt mensen in staat een betere afweging te maken tussen enerzijds betaald werk en anderzijds persoonlijk leven en onbetaalde werkzaamheden.

Een basisinkomen maakt het gemakkelijker om de tegenstelling tussen sociaal-economische doelstellingen en milieubeleid op te heffen. Het streven naar maximale economische groei en volledige werkgelegenheid is steeds minder te verenigen met de grenzen van natuur en milieu. Omdat een basisinkomen deeltijdwerk profijtelijker en gemakkelijker maakt, zorgt het voor een betere verdeling van inkomen en van het schaarser wordende werk.

We leven nu in een samenleving met politieke vrijheid en democratie, maar met een economie die iedereen in een keurslijf dwingt. Het sociaal-economische denken gaat uit van de noodzaak tot maximale economische groei, van concurrentiedwang en van arbeidsplicht. Een basisinkomen geeft mensen op economisch vlak veel meer keuzevrijheid en opent nieuwe perspectieven voor de samenleving. Het is een eenvoudig idee, maar het zal als een katalysator op veel vlakken veranderingen in gang zetten, in de maatschappij en in het persoonlijke leven van mensen.

 

http://www.globalincome.org/