Lokaal in de Kamer

Leestijd: < 1 minuut

Het basisinkomen kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de huidige bijstandsuitkering

Lokaal in de Kamer wil een studie naar het basisinkomen.

Echter, het basisinkomen mag geen vrijbrief zijn voor inwoners om zich te onttrekken aan maatschappelijk verkeer. Leefbaarheid vraagt om actieve participatie in de samenleving. Lokaal in de Kamer wil bij het onderzoek de resultaten van lopende experimenten in andere Europese landen betrekken.

Om de mogelijke tegenprestatie cq. participatiebanen voor een basisinkomen op een zinvolle en menswaardige wijze tot stand te brengen wil Lokaal in de Kamer onderzoeken of de infrastructuur van de (voormalige) lokale WSW bedrijven hierbij een rol kan spelen.

 

NOOT:

Het is nog vaag welke partijen deelnemen aan deze combinatie. De enige partij die bekend is als deelnemer is PSP’92 zie Politieke Partijen met Basisinkomen in het programma