SOLinks

Leestijd: 2 minuten

sollinksSOLINKS (Samenwerking Op Links) wil de financiële onzekerheid aanpakken door het invoeren van een basisinkomen. Met dit basisinkomen moet in de eerste levensbehoeften kunnen worden voorzien en zullen alle toeslagen overbodig zijn.

Het komt ook in de plaats van alle andere uitkeringen; controle op uitkeringen wordt daardoor overbodig. Tegelijkertijd willen wij dat alle aftrekposten voor de inkomstenbelasting komen te vervallen en dat er een uniform belastingtarief wordt ingevoerd).

Hoe hoog het basisinkomen moet worden en of het ook aan jongeren (volledig) moet worden toegekend dat weten wij niet, het is aan de politieke partijen om met een voorstel te komen. Wij denken dat het ergens tussen de € 18.000 en € 22.000 zal moeten zijn en dat het belastingtarief over overige inkomsten ongeveer 50% zal moeten zijn. Het uitbetalen van het basisinkomen kan via de belastingdienst worden geregeld.

De invoering van een basisinkomen heeft op tal van terreinen gevolgen, deze zullen bij de andere aandachtspunten worden meegenomen.

SOLinks:

  • is een beweging die er voor wil zorgen dat er binnen depolitiek (en dan met name op “links”) meer wordt samengewerkt. Het staat dan ook voor: “Samenwerking Op Links“;
  • wil dat partijen gaan zoeken naar de overeenkomsten om op die manier een vuist te kunnen maken;
  • wil NIET dat de bestaande partijen fuseren, er moet wat te kiezen blijven;
  • wil dat de overeenkomsten de basis zijn voor een gezamenlijk stembusakkoord dat ook NA de verkiezingen doorwerkt;
  • wil er voor zorgen dat mensen niet langer de politiek de rug toekeren;
  • wil dat er een regering komt voor ALLE Nederlanders en met oog voor de menselijke maat.

Kortom SOLinks wil de politiek verbeteren maar dan wel binnen de bestaande structuren

http://www.solinks.nl/