Studio Zelfvoorziening

Leestijd: 2 minuten

zelfvoorzieningzelfvoorziening

Het door enkeling, gezin of andere bijeenwonenden (woongroep, leefgemeenschap, of zelfs dorp, stad) zo volledig mogelijk zelf, ter plaatse en voor zich produceren van voedsel, kleding, woning en dergelijke op een sociaal gelijkwaardig oppervlak.
Voor wat aanvullend wordt geruild of gekocht wordt enigerlei goed of dienst geleverd en of uit vermogen, uitkering, deeltijd- dan wel basisinkomen geput.
Een overwegend locaal, biologis, ambachtelijk, natuurlijk, kleinschalig consumptie/ productie patroon al met al waarin problemen van energie, milieu, werkloosheid, … , goeddeels zijn opgelost.
——————
Zal het in werkelijkheid veelal gaan om benaderingen en afgeleiden van optimale modellen van zelfvoorziening, onderzoek in theorie en praktijk van de laatsten komt tegemoet aan de eersten.

http://www.zelfvoorziening.nl/

Zogenaamd gelijke kansen te voorzien van zekere resultaten in de vorm van een basisinkomen voortvloeiend uit een basisbezit van natuurlijke en andere hulpbronnen.

De geminimaliseerde marktvraag waarin zaken als recht op grond (ivm pacht), recht op zelfbouw (ivm huur), basisinkomen en basisverzekering opgenomen, vervolgens te beantwoorden met een of twee dagen marktaanbod in enigerlei  werk per week.

Hoe groter en compacter de stad hoe meer migratie naar dunner bevolkt gebied (kleinere steden, dorpen, kortom de landstad) sociaal, ecologis en economis raadzaam lijkt.  Werkgelegenheid en of basisinkomen gaat uiteraard mee.
Voor te ontwikkelen zelfproductie van grondstoffen en producten zouden langs landweggetjes talloze kavels (2500 m2) beschikbaar kunnen zijn, het platteland mede revitaliserend.

Zal het verder een vraag zijn of Marx grond al dan niet begreep als ‘productiemiddel’, een individueel gelijk recht (…) erop, evenals op de andere natuurlijke hulpbronnen (: basisinkomen) ging aan de meeste socialismen, communismen, anarchismen voorbij.
En gegeven zo’n basisbezit/basisinkomen is echte armoede op de homestead goeddeels uitgesloten.

http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_9.html