Perikles stichting

Leestijd: < 1 minuut

perikles_logo_blauwDe Periklesstichting wil een sociale zekerheid neerzetten, waarbij de relatie met de samenleving hersteld
wordt. Niet alleen uitkeringsgerechtigden dienen te profiteren van een goed stelsel, maar een goed stelsel moet
ook bijdrage aan de sociaal economische duurzaamheid van de samenleving op zich.

Door sommige participanten is een soort basisinkomen voorgesteld. Soms als een AOW vanaf het 18 de jaar (een
ALW: Algemene Leefkosten Wet). Soms als een negatieve belastingschijf, en soms als een Basisinkomen.
Peter Voogt (eigenaar IGG en bestuurder Prohef) stelt Prohef voor. Stop met het heffen van belastingen en premies op loonarbeid. Hef op de toegevoegde waarde van de productie (Prohef) van een bedrijf.

Een van de geïnterviewde toont zich een groot voorstander van een Basisinkomen, omdat je daarmee veel schotten in de sociale zekerheid kunt slechten. Dan maak je van de negatieve vrijheid van mensen (niemand houdt je tegen), positieve vrijheid (je bent er ook toe in staat om…); dan pas kun je mensen verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling.

http://www.periklesstichting.nl/

http://www.periklesstichting.nl/perikles/wp-content/uploads/Startdossier-arbeidsmarkt.-Van-Trappenhuis-naar-Werkladder.-Juni-2013.pdf