Stichting Ecologisch Vernieuwende Samenleving

Leestijd: 2 minuten

Logo-EcoVredeStichting Ecologisch Vernieuwende Samenleving EVS – Arnhem e.o. is actief met nieuwe vormen van economie.

Wij zijn een groot voorstander van de invoering van een basisinkomen.

In Arnhem en omringende gemeenten zijn wij actief met aandacht vragen voor lokale economie, de invoering van een basisinkomen en de praktische ingangen om deze stappen in de praktijk te implementeren in de vorm van pilots en het aankaarten bij diverse bijeenkomsten.

Wij werken samen met een groot aantal organisaties op het gebied van zorg, minimabeleid, duurzaamheid en gerelateerde onderwerpen. Voedsel in de stad, Boslandbouw en dergelijke horen daar bij. Wij zijn initiatiefnemer van de zogenaamde ‘minimatuinen’ in Arnhem.

Als rechtsvorm hebben wij bewust gekozen voor een stichting. Wij hebben een ANBI erkenning als organisatie gezien onze Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)

Brood, kleding, huisraad, speelgoed, meubilair, bibliotheekfunctie, internetwerkplekken, leer- werkplaatsen met diverse erkenningen en intussen ook in de zorg voor onze medemens actief.

Wij verzorgen lezingen en workshops rondom geld en gerelateerde onderwerpen.

Daarbij zijn wij mede initiatiefnemer van de Gildenmunt- het lokale geldstelsel in de wijk Geitenkamp in Arnhem en betrokken bij de opstart van een innovatief ondernemershuis het Gildenhuis in de zelfde wijk. Doel en insteek daarbij is zorgen dat er een nieuwe aanpak komt waarbij de leegloop van de wijk, de achteruitgang en bijkomende ontwikkelingen een halt worden toegeroepen. Wat kunnen wij constructief doen om voor mens en samenleving een gezonde ontwikkeling vorm te geven. Een ontwikkeling waarbij er voldoende is voor ieder.

Voor meer informatie, een lezing, workshop, informatieochtend, samenwerking of nadere kennismaking kunt u ons mailen of bellen.

www.ecovrede.nl