De Burger Beweging

Leestijd: < 1 minuut

De Burger Beweging is van mening dat voor alle mensen over de hele wereld een vorm van basisinkomen ingevoerd moet worden. Dit basisinkomen bestaat uit drie delen, namelijk een deel voor jongeren, ouderen en mensen van de middengroep. De kosten van dit basisinkomen kunnen samen met gezondheidszorg en onderwijs worden betaald met het nieuwe omslagsysteem (zie hoofdstuk 4). Daarnaast willen wij dat met een wetenschappelijk onderzoek en een publiek debat nader bekeken wordt of het wenselijk en haalbaar is om een onvoorwaardelijk basisinkomen systeem in te voeren.

  • Voor alle kinderen en studerende jongeren moet een vorm van basisinkomen worden ingevoerd, bestaande uit een vast leeftijdsafhankelijk bedrag per maand, waarmee in de basis levensbehoefte kan worden voorzien;
  • Voor alle ouderen moet een vorm van basisinkomen worden ingevoerd, bestaande uit een vast bedrag per maand, waarmee in de basis levensbehoefte kan worden voorzien. Dit is vergelijkbaar met de AOW. Mensen die dit niet voldoende vinden kunnen voor aanvullend pensioen sparen;
  • Voor alle mensen van de middengroep moet een vorm van basisinkomen worden ingevoerd, bestaande uit een vast bedrag per maand waarmee in de basis levensbehoefte kan worden voorzien, dat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen van toepassing is. Mensen die dit niet voldoende vinden kunnen hier zelf aanvullend voor sparen en/of zich hiervoor verzekeren;

 

http://www.deburgerbeweging.nl/