Beweging-X

Leestijd: 2 minuten

De burgerbeweging “Beweging-X” is van mening dat voor alle mensen over de hele wereld een vorm van basisinkomen ingevoerd moet worden. Dit basisinkomen bestaat uit drie delen, namelijk een deel voor jongeren, ouderen en mensen van de middengroep. De kosten van dit basisinkomen kunnen samen met gezondheidszorg en onderwijs worden betaald met het nieuwe omslagsysteem (zie hoofdstuk 4).
Daarnaast willen ze dat met een wetenschappelijk onderzoek en een publiek debat nader bekeken wordt of het wenselijk en haalbaar is om een onvoorwaardelijk basisinkomen systeem in te voeren.

 • Voor alle kinderen en studerende jongeren moet een vorm van basisinkomen worden ingevoerd,
  bestaande uit een vast leeftijdsafhankelijk bedrag per maand, waarmee in de basis levensbehoefte
  kan worden voorzien;
 • Voor alle ouderen moet een vorm van basisinkomen worden ingevoerd, bestaande uit een vast
  bedrag per maand, waarmee in de basis levensbehoefte kan worden voorzien. Dit is vergelijkbaar
  met de AOW. Mensen die dit niet voldoende vinden kunnen voor aanvullend pensioen sparen;
 • Voor alle mensen van de middengroep moet een vorm van basisinkomen worden ingevoerd, bestaande uit een vast bedrag per maand waarmee in de basis levensbehoefte kan worden voorzien, dat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen van toepassing is. Mensen die dit niet voldoende vinden kunnen hier zelf aanvullend voor sparen en/of zich hiervoor verzekeren;
 • In 1950 werkte we gemiddeld 2280 uur per jaar. Nu werken we gemiddeld 1410 uur per jaar (dit is 30 uur per week). Ondanks werkgelegenheidsbevorderende maatregelen zal de werkgelegenheid de komende jaren door verdergaande automatisering dalen naar gemiddeld ongeveer 20 uur per week. Beste oplossing voor het werkloosheidsprobleem is het beschikbare werk voor alle mensen eerlijk te verdelen en een gericht inkomensbeleid te voeren om de arbeidstijdverkorting mogelijk te maken. Aanvullend kan ook de ouderschapsverlofregeling ruimer worden gemaakt (zie hoofdstuk 11);
 • Rekening houdend met het non-discriminatiebeginsel moet het minimumloon voor jongeren gelijk gesteld worden aan die van mensen van 23 jaar en ouder;
 • Rekening houdend met het non-discriminatiebeginsel en voorkomen van verdringing van reguliere banen moet het werken zonder arbeidscontract voor de bijstand worden afgeschaft.

 

http://bewegingx.nl/.cm4all/iproc.php/Verkiezingen/Verkiezingsprogramma%202017%20DBB.pdf?cdp=a