De Ware Volkspartij

Leestijd: 2 minuten

warevolkspartijWVP/warevolkspartij.nl een partij die het basisinkomen actief steunt/promoot.

Algemeen basisinkomen voor iedereen

In het huidige systeem worden uit verschillende wetten diverse soorten uitkeringen en toeslagen betaald: voor werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, opgroeiende kinderen, studie, gezondheid, speciale persoons- en kindgebonden uitgaven, huur, eigen huis etc. Al met al gaat het om enorme bedragen. Ondanks dat blijft er een veel te grote economische ongelijkheid, vallen nog steeds veel mensen tussen de wal en het schip en blijft onrechtvaardigheid bestaan door een systeem dat afhankelijkheid creëert en in standhoudt. Bijvoorbeeld van mensen die (ver) onder het minimumloon leven maar doordat ze een eigen huis bezitten waarvan de hypotheek onder water staat, toch geen recht op enigerlei uitkering krijgen.
Een andere sociaal-economische onbalans is ontstaan doordat steeds meer werknemers met een normaal betaalde baan vervangen worden door mensen die met behoud van een lagere bijstandsuitkering hetzelfde werk doen of door vrijwilligers die er helemaal niets voor krijgen. Dat is ronduit onrechtvaardig. Waarom krijgen huisvrouwen/moeders niets terwijl ze met het krijgen en opvoeden van kinderen wel degelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij?
Onderzoeken tonen aan dat een bijna volledige werkgelegenheid nooit meer zal terugkomen, onder andere door een toenemende digitalisering en robotisering. Dat heeft een verwoestend effect op een toenemend legioen arbeidsloze die hun zelfvertrouwen volledig kwijtraakt met alle sociale gevolgen en hoge zorgkosten vandien door onder andere toenemende stress. Het is daarom de hoogste tijd voor een volledige heroverweging en verbetering van ons huidige maatschappelijk systeem van werk en inkomen.
Een rechtvaardige samenleving dient te zorgen voor al zijn burgers, ook op het gebied van een menswaardig, minimum basisinkomen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste vooroordelen tegen zo`n onvoorwaardelijk basisinkomen niet opgaan. De belangrijkste daarvan is dat mensen met een uitkering nooit meer willen of zullen gaan werken hetgeen pertinent onwaar is, zoals uit onderzoek blijkt. Dat wordt ook bewezen door het grote aantal mensen dat zonder enige beloning vrijwilligerswerk doet. En door de bereidwilligheid van het merendeel van de mensen die zinvol werk wil doen omdat dat leidt tot zelfontplooiing. Er is daarom voldoende reden om grondig te onderzoeken wat de praktische mogelijkheden en financiële consequenties zijn van een stapsgewijze invoering van een algemeen, onvoorwaardelijk basisinkomen. Zodat niemand als een soort bedelaar de hand hoeft op te houden.
Vele voordelen zijn meteen al duidelijk: een positief zelfbeeld, minder stress, minder bureaucratie en minder administratieve rompslomp. Met als gevolg een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bevolking waardoor er minder behoefte is aan hoge zorgkosten. Kortom, WVP pleit voor een brede discussie en gedegen onderzoek om te komen tot de invoering van een algemeen basisinkomen op korte tot middellange termijn (5-7 jaar). Meer hierover op http://basisinkomen.nu/obi/ en http://basisinkomen.nl/wp/alternative-thuispagina/ en http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2014/februari/basisinkomen.html