Dynamisch Nederland

Leestijd: < 1 minuut

logo-dynamisch-nederland1Dynamisch Nederland staat voor samenwerking. Samenwerking vanuit eigenheid. De mensen van het kernteam zijn overtuigd van het feit dat wij alleen een maatschappij gaan krijgen waarin welzijn, welvaart en welbevinden voor iedereen elk moment (#W3VIEM) werkelijkheid is als wij in onze samenleving gaan samenwerken. Onze tien kernpunten spelen daarin een grote rol. Deze punten zijn:

  • De mens centraal
  • Zekerheid van levensonderhoud (b.v. door Basisinkomen)
  • Duurzaamheid van binnenuit, in balans met onszelf
  • Zelfhelend vermogen erkennen en stimuleren
  • Talentontwikkeling
  • Directe, echte democratie
  • Gemeenschapsgestuurde overheid
  • Transparantie gekoppeld aan Bewustzijn en Verantwoordelijkheid
  • Keuzevrijheid – Zelfbeschikking – Autonomie
  • Handelen vanuit Eénheidsbewustzijn – Samenwerken op basis van competentie

Dynamisch Nederland werkt samen door mensen te inspireren, te ondersteunen en te attenderen op het feit dat we met elkaar meer bereiken dan ieder voor zich. Door van elkaar te melden waar ieder mee bezig is, kunnen mensen bij elkaar aanhaken om samen te werken.

http://dynamischnl.nl/