Netwerk Politieke Innovatie – NPI

Leestijd: < 1 minuut

Het NPI daagt politici uit om het voortouw te hernemen in het ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. Daarbij moet vooral gezocht worden naar synergie (ipv de kleinst gemene deler) en naar co-creatie met netwerken van burgers. Zie voor meer de website en de missie van het NPI.

Speerpunt is het streven naar eenvoud.
Wij zijn een netwerk zonder politieke kleur dat zich bezig houd met het vereenvoudigen van beleid. Wij denken dat er buiten de gebruikelijke partij politieke standpunten nog een wereld van maatregelen te winnen is. Wij streven naar overkoepelende maatregelen die de belangen van politieke partijen bijeenbrengen, veel meer dan naar maatregelen waarmee een partij zich van anderen denkt te onderscheiden.

Wij zien het basisinkomen als zo’n overkoepelende maatregel. In dat kader besteedt het NPI aandacht aan het basisinkomen, met een rubriek daarvoor op de website.

Wij beschouwen het in eerste instantie als een vereenvoudiging van beleid en zijn geboeid door de effectiviteitsvraagstukken die daarbij spelen. Bij ons staat dus altijd belangrijk, hoe een dergelijk idee vanuit diverse partijpolitieke stromingen een acceptabele oplossing zou kunnen zijn voor tot nu toe lastig oplosbare maatschappelijke problemen.

https://npi.pleio.nl/basisinkomen