Oikos

Leestijd: < 1 minuut

oikosOikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd en met de toekomstige generaties zijn hierbij de uitgangspunten.

In studiedagen, lezingen, publicaties  en opiniestukken komen  de verschillende dimensies van dit streven naar verandering aan bod: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven alsook de strategie.
In rondetafelgesprekken, seminaries en leesgroepen geeft Oikos mensen de kans om hun kennis te verdiepen, inzichten uit te wisselen en een gezamenlijk leerproces op te zetten.

 

http://oikos.be/denktank/over-oikos-denktank