Platform DSE

Leestijd: 2 minuten

De Grote Transitie

platformdsePlatform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving

Werkwijze

Platform DSE is een denktank die voorziet in een uitgewerkte problematisering van de gangbare neoliberale economische visie en van de alternatieven hiervoor. Hiertoe brengt het platform veelsoortige publicaties uit en organiseert ze bijeenkomsten en cursussen. Platform DSE lobbyt ook voor de incorporatie van deze alternatieven in overheidsbeleid en in de agenda’s van maatschappelijke organisaties. In het kort richt Platform DSE zich op:

  • Visie- en kennisontwikkeling
  • Kennisoverdracht en educatie*
  • Draagvlakverbreding

* Voor de educatie-poot is vanuit Platform DSE de Goudzwaard School of Fair and Green Economics opgericht.

Werkgebieden

Platform DSE beschouwt verschillende sociale, ecologische en economische problemen – en de oplossingen hiervoor – nadrukkelijk in samenhang. In de praktijk heeft het platform met name aandacht voor de volgende vier werkgebieden:

  • werk en inkomen
  • meten van welvaart en welzijn
  • verdeling van beperkte hulpbronnen
  • regionale economie

Historie

PDSE komt uit een grote veelheid van organisaties en bewegingen voort. Belangrijk waren bijvoorbeeld Werkgroep Vóór de Verandering, De Kleine Aarde, Globalinfo, Oikos en Vrouwen voor Vrede. Het startpunt werd gevormd door het congres “Eerlijk delen = eerlijk meten” dat op 22 mei 2006 plaatsvond in Den Haag. Dat was een voortvloeisel van de activiteiten van enkele van de leden van De Derde Kamer van de NCDO, die aldaar een voorstel voor het “anders meten van economische groei” hadden ingediend. Op het congres besloten diverse aanwezigen om een petitie aan de Tweede Kamer te formuleren; deze werd op 29 augustus van dat jaar aangeboden.

Deze groep ging verder als Platform Duurzame en Solidaire Economie en organiseerde in 2008 (Tilburg) en 2009 (Antwerpen) conferenties waarin slotverklaringen werden opgesteld. Ultimo 2009 verenigden ruim 50 landelijke organisaties, die ook bij de conferenties betrokken waren, zich in de Alliantie Fair & Green Deal. Sindsdien publiceerde Platform DSE diverse brochures (Vredeseconomie, Beter Meten van Welvaart en Welzijn, de Macro-Economische Verkenning Plus 2013, Internationale Ontwikkeling en Gewapende Conflicten) en het boekje Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie. Eveneens zijn gedurende de jaren talrijke expertmeetings, lezingen en andere bijeenkomsten georganiseerd.

http://platformdse.org/

grote-transitiePDSE zet via de Grote Transitie in op een 24-urige werkweek en onderzoek de mogelijkheid van een basisinkomen. http://www.degrotetransitie.nl/