FEMI

Leestijd: 2 minuten

logo_femiFEMI = Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative

UNO-Inkomen is een Fonds op Naam bij FEMI. Het fonds pleit, in samenwerking met organisaties, voor een wereldbasisinkomen en onderzoekt in theorie en praktijk welke mogelijkheden bestaan om een basisinkomen te implementeren. Dit gedachtegoed is ontwikkeld door Pieter Kooistra. Om het gedachtegoed verder invulling te geven staat het Veerhuis (het oude woonhuis van Pieter Kooistra) ter beschikking. Ook bezit FEMI vele kunstobjecten van Pieter Kooistra die het gedachtegoed van hem ondersteunen.

Het fonds stelt zich verder ten doel een internationaal verzamelpunt te zijn van vernieuwende ideeën op het gebied van supplementaire economie. Hierbij gaat het om het openen van nieuwe economische perspectieven, naast en in aanvulling op de huidige economie¸ waardoor mensen zelf hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Inspiratie ontleent het fonds aan het gedachtegoed en de kunstwerken van de oprichter, Pieter Kooistra (1922-1998). Centraal in zijn denken staat de realisering dat alle mensen weliswaar verschillend zijn qua geslacht, cultuur, talenten enzovoort, maar tegelijkertijd met elkaar verbonden en gelijkwaardig zijn. Deze gelijkwaardigheid wordt verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Tevens is het belangrijk dat iedereen actief en op basis van gelijkwaardigheid kan deelnemen aan de politieke en economische besluitvorming. Het fonds neemt hierbij sociocratische besluitvorming als uitgangspunt. Het UNO-plan is een zichzelf financierend wereldbasisinkomen ontwikkeld door Pieter Kooistra. Het fonds is van mening dat een verruiming van de economische denkbeelden een bijdrage levert aan een samenleving waarin iedere wereldburger verzekerd is van een menswaardig bestaan. Voorwaarde is een gelijkwaardige participatie in de economische (producent en consument) en politieke (bestuurder en burger) besluitvorming.

http://www.femi.org/nl/projects/uno-income/