Vereniging Basisinkomen

Leestijd: 2 minuten

Logo2-vbi-blauw-400-300De Vereniging Basisinkomen is in Nederland opgericht in 1991 maar al veel eerder werd er in Nederland gedacht over een Basisinkomen.

In 1985 adviseerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de introductie van een gedeeltelijk basisinkomen, een advies dat door de Nederlandse regering niet werd opgevolgd.*1

In 1987 werd de Stichting Werkplaats Basisinkomen opgericht  door de Voedingsbond FNV, het CNV en de PPR . Deze werkplaats had een medewerker in dienst die onder begeleiding van wetenschappers ( o.a. Paul de Beer) het concept van een basisinkomen verder moest uitwerken.
In die periode had West Europa te maken met een werkloosheidsgolf, waardoor men op zoek was naar een instrument voor de verdeling van de (schaarse) arbeid.

Er begon in bredere kring belangstelling voor deze gedachte te ontstaan en er werd besloten om de Werkplaats Basisinkomen (die geen persoonlijk lidmaatschap kende) te laten opgaan in de op 15 april 1991 opgerichte “Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van het Basisinkomen”, afgekort “Vereniging Basisinkomen (VBi)”. Doelstelling van deze personenvereniging is het bevorderen van de invoering van een basisinkomen. De VBi  is aangesloten bij BIEN, het Basic Income Earth Network.

Uit de statuten:

Artikel 2.

  1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het invoeren van een basisinkomen in Nederland.
  2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het organiseren en het actief betrekken bij de doelstelling van de vereniging van personen en groeperingen in Nederland en daarbuiten die zich een voorstander betonen van de invoering van een basisinkomen;

b. het beïnvloeden van overheden en maatschappelijke organisaties (zoals politieke partijen, kerken, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en organisaties van mensen zonder werk); en

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.