Prohef

Leestijd: < 1 minuut

logo-prohefStichting Prohef wil deze absurditeit in ons stelsel opheffen. Loonheffingen werken als ‘accijns op arbeid’en remmen het gebruik van arbeid af. Loonheffingen kunnen beter ingeruild worden voor een Heffing op de Toegevoegde Waarde (HTW – een heffing die lijkt op de BTW).

Een andere kwestie die verband houdt met het belastingsysteem is de weer actueel wordende discussie over basisinkomen. Daarbij wordt uitvoering door de belastingdienst als meest wenselijk gezien. De rompslomp van aparte uitkeringsinstanties en hun controles wordt dan
overbodig. Ook is de kans dat men profijt trekt uit het langs elkaar heenwerken van instanties dan uitgesloten. Mensen zonder inkomsten krijgen dan van de belasting een zogenoemde
negatieve aanslag ter hoogte van het basisinkomen.
Het is makkelijk in te zien dat een dergelijk systeem van basisinkomen parallellen vertoont met het systeem voor produktieheffing. Zo wordt in beide gevallen afstand genomen van het verzekeringsprincipe. Voorts kan de werkgelegenheidsbonus feitelijk gezien worden als een basisinkomen, dat de werkgever in mindering wordt gebracht omdat deze het volledige loon betaalt inclusief het basisbestanddeel.

http://www.prohef.nl/

http://www.economieopmensenmaat.nl/

http://www.prohef.nl/docs/werkdocument%20sv.pdf