Stichting EcoVrede

Leestijd: < 1 minuut

ecovrede

Samenleving Basisinkomen en Lokaal Geld. Stichting EcoVrede is een groot voorstander van de invoering van een basisinkomen.

Een leefbare samenleving bouwen is mogelijk!

Steeds meer wordt duidelijk dat ons grootste probleem als samenleving zit in ons huidige geldsysteem en de ongelijke verdeling. “Er is voldoende voor ieders behoefte maar te weinig voor ieders hebzucht” zoals Gandhi het zo mooi verwoorde.

In Arnhem en omringende gemeenten zijn wij actief met aandacht vragen voor lokale economie, de invoering van een basisinkomen en de praktische ingangen om deze stappen in de praktijk te implementeren in de vorm van pilots en het aankaarten bij diverse bijeenkomsten.

EVS EcoVrede staat die andere samenleving voor waarin;

  • mens en natuur centraal staan
  • er voldoende is voor ieders behoefte
  • wij respectvol omgaan met medemens en aarde
  • wij samenwerken met de natuur en bouwen aan een duurzame samenleving

In je basisbehoeften kunnen voorzien is een mensenrecht.

In die zin sluit Stichting EVS zich aan bij het gedachtegoed van;

Meer over EcoVrede: