LEF

Leestijd: 2 minuten LEF betekent hart ❤️ Politiek vanuit het hart. Open, oprecht en eerlijk. Vol moed, branie en durf. Springen in het diepe. Keuzes durven maken voor de toekomst. Ook als dat eng is of pijn doet. Dat is LEF. Het huidige systeem is failliet. Wij presenteren een nieuwe visie op de maatschappij. Radicale oplossingen waardoor mensen…

Piratenpartij

Leestijd: < 1 minuut Een haalbare en betaalbare basisinkomensgarantie Algemene voorzieningen hebben meestal meer democratisch draagvlak dan herverdeling van geld naar een kleine groep. Een basisinkomensgarantie waarbij subsidies en belastingvoordelen voor laag-betaald werk, toeslagen, uitkeringen en uitvoeringskosten gecombineerd worden tot één budget voor een onvoorwaardelijk basisinkomen met progressieve belasting, een verzilverbare heffingskorting, negative income tax7), is aantoonbaar een haalbaar plan.…

De Jongerenpartij

Leestijd: 2 minuten UPDATE:  de naam van deze partij is nu LEF:  De jongerenpartij wil een universeel basisinkomen omdat dat de grootste boost is voor onze economie.  Een basisinkomen van €1000 per maand voor iedere Nederlander in plaats van toeslagen, gefinancierd uit een tax van 0.2% op iedere financiële transactie 60% reductie van schulden en armoede, hogere waardering…

Partij De Nieuwe Mens

Leestijd: < 1 minuut Om alle plannen te ondersteunen, komt er een basisinkomen. We zien nu te veel mensen die geen kansen krijgen om te participeren in de samenleving puur doordat zij naast een uitkering geen inkomen mogen verdienen of doordat zij bang zijn hun inkomen te verliezen. We willen dat mensen de kans krijgen om hun dromen te leven en hun bijdrage aan…

Waarheid boven tafel

Leestijd: 3 minuten Het is een geboorte recht om op deze planeet, in deze maatschappij te zijn. Dat gaat gepaard met onderdak en eten. Bij onderdak hoort water en energie en bij eten hoort veilig, gezonde voeding en drinken. Deze zaken hoeven niet verdiend te worden. Dit is een geboorte recht. Om aan deze zaken te kunnen voldoen…

Groenregts

Leestijd: < 1 minuut Alle Nederlanders vanaf 18 jaar een basisinkomen, (800 per maand) EU burgers krijgen maximaal 3 maanden per 2 jaar een basisinkomen, om een baan te vinden. https://groenregts.jimdosite.com/standpunten/geld/ Steden met verticale landbouw als eilanden in natuurgebieden  Landbouwgrond gebruiken voor natuur (en recreatie) Alle dieren in natuur (behalve huisdieren) Agrarische productie verticaal in steden Geen veeteelt en…

Beweging Voorwaarts

Leestijd: < 1 minuut BV Nederland is een beweging van mensen die voor een nieuwe politiek in Nederland pleiten, met meer democratie, meer op de mens gericht en met een vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand. We zijn op zoek naar mensen die dezelfde visie voor Nederland hebben en mee willen doen aan deze nationale beweging. Om samen toe…