UBI Lab nu ook in Den Haag

Leestijd: 2 minuten UBI Lab is een wereldwijd netwerk van burgers, onderzoekers en activisten die de mogelijkheden van het Universeel Basisinkomen (UBI) onderzoeken. UBI is een regelmatige en onvoorwaardelijke betaling die aan iedereen wordt gegeven, ongeacht inkomen, vermogen of werk. Een ubi kan voor iedereen financiële zekerheid bieden, veerkrachtiger economieën opbouwen en iedereen de middelen geven die ze…

Voetafdruk.eu

Leestijd: < 1 minuut 170 wetenschappers: vijf voorstellen voor Nederland na Corona Dit beknopte manifest, ondertekend door 170 in Nederland werkende academici die zich bezig houden met internationale ontwikkelingsvraagstukken, presenteert, op basis van bestaand onderzoek en kennis, een vijftal voorstellen voor Nederland na Corona: Vervanging van het huidige ontwikkelingsmodel gericht op generieke groei van het BNP, door een model…

The Social Human Movement

Leestijd: < 1 minuut Het is ons doel om deze wereld meer humaan , sociaal en ecologischer te maken. Om dit te bereiken zijn er drie doelen die gerealiseerd en of veranderd moeten worden. Deze doelen zijn: Onderwijs. Eerlijke winst & gebruik. UBI , Unconditional (/onvoorwaardelijk) Basic (/basis) Income (/inkomen). Deze doelen staan in verband met elkaar. Als ze op een…

LaatBloeien

Leestijd: < 1 minuut LaatBloeien pleit voor een ingrijpende stelselherziening met als hoofdpunten invoering van basisinkomen en verschuiven van de belasting naar Onttrokken Waarde (B.O.W.: een bronbelasting op alle producten en diensten, die gelijk is aan de sociale en ecologische waarde die zij onttrekken). http://basisinkomen.nl/ingrijpende-stelselwijziging-nodig-basisinkomen-en-belasting-naar-onttrokken-waarde/ Een houdbare, eenvoudige samenleving is dichterbij dan je denkt. Hier ontdek je concrete initiatieven…

Platform DSE

Leestijd: 2 minuten De Grote Transitie Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving Werkwijze Platform DSE is een denktank die voorziet in een uitgewerkte problematisering…

Vrede en Recht

Leestijd: < 1 minuut   Aan de huidige grondrechten willen we er een toevoegen, namelijk het recht op een basisinkomen. Een recht dat voor iedere Nederlander geldt en die hij slechts verliest door zijn of haar overlijden. http://www.vrede-recht.nl/over-ons/doelstellingen/ http://www.vrede-recht.nl/basisrecht1/

European Anti Poverty Network Nederland

Leestijd: < 1 minuut Tijdens de presentatie van het Platform Basisinkomen in de Balie in Amsterdam op 20 september 2015 heeft de EAPN toegezegd zich aan te sluiten en een convenant[1] te ondertekenen. Het EAPN is het eens met de doelstelling van het Platform om het basisinkomen als emanciperende sociale zekerheid in te voeren.[2]   http://www.platformbasisinkomen.eu/persbericht-platform-basisinkomen-start-20-september-2015/   [1]Het convenant laat de…

Netwerk Politieke Innovatie – NPI

Leestijd: < 1 minuut Het NPI daagt politici uit om het voortouw te hernemen in het ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. Daarbij moet vooral gezocht worden naar synergie (ipv de kleinst gemene deler) en naar co-creatie met netwerken van burgers. Zie voor meer de website en de missie van het NPI. Speerpunt is het streven naar eenvoud. Wij zijn…

Basic Income Earth Network

Leestijd: < 1 minuut Het Basic Income Earth Network (BIEN) werd opgericht in 1986 als het  Basic Income European Network.  en heeft als doel om te dienen als een link tussen individuen en groepen toegewijd aan, of die geïnteresseerd zijn in, basisinkomen, dat wil zeggen een inkomen onvoorwaardelijk verleend aan alle op individuele basis, zonder vermogenstoets of werken eis , en op…

Unconditional Basic Income Europe

Leestijd: < 1 minuut Onvoorwaardelijk (Unconditional) Basisinkomen Europa (UBIE) is een netwerk van organisaties en individuen van verschillende culturen, talen, sociale belangen en politieke en religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond, die samen de algemene opvatting delen dat een onvoorwaardelijke basisinkomen  een duurzame oplossing op lange termijn is voor onze samenleving. De UBIE is ingeschreven in het handelsregister in België als Non-Gouvernementele Organisatie.…