LEF

Leestijd: 2 minuten LEF betekent hart ❤️ Politiek vanuit het hart. Open, oprecht en eerlijk. Vol moed, branie en durf. Springen in het diepe. Keuzes durven maken voor de toekomst. Ook als dat eng is of pijn doet. Dat is LEF. Het huidige systeem is failliet. Wij presenteren een nieuwe visie op de maatschappij. Radicale oplossingen waardoor mensen…

UBI Lab nu ook in Den Haag

Leestijd: 2 minuten UBI Lab is een wereldwijd netwerk van burgers, onderzoekers en activisten die de mogelijkheden van het Universeel Basisinkomen (UBI) onderzoeken. UBI is een regelmatige en onvoorwaardelijke betaling die aan iedereen wordt gegeven, ongeacht inkomen, vermogen of werk. Een ubi kan voor iedereen financiële zekerheid bieden, veerkrachtiger economieën opbouwen en iedereen de middelen geven die ze…

HealthEarth.nl

Leestijd: < 1 minuut Een basisinkomen voor alle wereldburgers boven de achttien jaar. Het basisinkomen wordt langzaam opgebouwd in ontwikkelingslanden op basis van de Cost Index, en de uitkering wordt geleidelijk opgebouwd zodat over vijftien jaar het basisinkomen over de hele wereld gelijk is. Een basisinkomen is onvoorwaardelijk. https://healthyearth.nl/wp/basisinkomen/

Voetafdruk.eu

Leestijd: < 1 minuut 170 wetenschappers: vijf voorstellen voor Nederland na Corona Dit beknopte manifest, ondertekend door 170 in Nederland werkende academici die zich bezig houden met internationale ontwikkelingsvraagstukken, presenteert, op basis van bestaand onderzoek en kennis, een vijftal voorstellen voor Nederland na Corona: Vervanging van het huidige ontwikkelingsmodel gericht op generieke groei van het BNP, door een model…

The Social Human Movement

Leestijd: < 1 minuut Het is ons doel om deze wereld meer humaan , sociaal en ecologischer te maken. Om dit te bereiken zijn er drie doelen die gerealiseerd en of veranderd moeten worden. Deze doelen zijn: Onderwijs. Eerlijke winst & gebruik. UBI , Unconditional (/onvoorwaardelijk) Basic (/basis) Income (/inkomen). Deze doelen staan in verband met elkaar. Als ze op een…

Gele Hesjes Beweging

Leestijd: < 1 minuut De Gele Hesjes Beweging is een nieuwe democratische vereniging, die als doel heeft het bevorderen van vrijheid en gelijkwaardigheid. De gele hesjes beweging is van niemand. Wij kennen geen leiders. Wij erkennen geen autoriteiten binnen onze vereniging dan de leden. Waar staat de Gele Hesjes beweging voor: 1. Het bevorderen van Vrijheid en Gelijkwaardigheid. 2.…

Stichting Wrklst

Leestijd: 2 minuten Het basisinkomen zie ik ook al jaren als een belangrijke bijdrage aan de deregulering met als bij-effect afbraak van vele bureaucratische instanties die uit moeten gaan van wantrouwen, omdat je met uitkeringen kan sjoemelen. Dit effect keert zich om bij het basisinkomen. Iedereen kan zelf beslissen of ie wel of niet bijwerkt en dan ook…

LaatBloeien

Leestijd: < 1 minuut LaatBloeien pleit voor een ingrijpende stelselherziening met als hoofdpunten invoering van basisinkomen en verschuiven van de belasting naar Onttrokken Waarde (B.O.W.: een bronbelasting op alle producten en diensten, die gelijk is aan de sociale en ecologische waarde die zij onttrekken). http://basisinkomen.nl/ingrijpende-stelselwijziging-nodig-basisinkomen-en-belasting-naar-onttrokken-waarde/ Een houdbare, eenvoudige samenleving is dichterbij dan je denkt. Hier ontdek je concrete initiatieven…

FNV Uitkeringsgerechtigden

Leestijd: < 1 minuut Tijdelijke contracten zijn steeds meer aan de orde van de dag, het aantal onverzekerde zelfstandigen groeit gestaag en er zijn steeds minder banen vanwege automatisering. Juist daarom is een goed sociaal netwerk belangrijk. FNV Uitkeringsgerechtigden is van mening dat een onvoorwaardelijk basisinkomen kan helpen met het oplossen van deze problemen. Lees meer over het voorstel…

FEMI

Leestijd: 2 minuten FEMI = Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative UNO-Inkomen is een Fonds op Naam bij FEMI. Het fonds pleit, in samenwerking met organisaties, voor een wereldbasisinkomen en onderzoekt in theorie en praktijk welke mogelijkheden bestaan om een basisinkomen te implementeren. Dit gedachtegoed is ontwikkeld door Pieter Kooistra. Om het gedachtegoed verder invulling te…