Studio Zelfvoorziening

Leestijd: 2 minuten zelfvoorziening Het door enkeling, gezin of andere bijeenwonenden (woongroep, leefgemeenschap, of zelfs dorp, stad) zo volledig mogelijk zelf, ter plaatse en voor zich produceren van voedsel, kleding, woning en dergelijke op een sociaal gelijkwaardig oppervlak. Voor wat aanvullend wordt geruild of gekocht wordt enigerlei goed of dienst geleverd en of uit vermogen, uitkering, deeltijd- dan wel…

Global Basic Income Foundation

Leestijd: < 1 minuut Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk minimuminkomen voor iedereen en geeft alle mensen bestaanszekerheid. Het is een erkenning van dewaardigheid van ieder mens. Het bevordert de individuele vrijheid doordat het een vrije arbeidskeuze mogelijk maakt. Een basisinkomen stelt mensen in staat een betere afweging te maken tussen enerzijds betaald werk en anderzijds persoonlijk leven en onbetaalde…

MIES

Leestijd: < 1 minuut Links en rechts zijn het er eigenlijk wel over eens dat de verzorgingsstaat dringend aan herziening toe is. Sinds kort wordt het onvoorwaardelijk basisinkomen weer steeds vaker genoemd als een interessant alternatief. Kort samengevat houdt dit in: iedere Nederlandse volwassene krijgt een vast bedrag uitgekeerd om van te leven, ongeacht woonsituatie, inkomen of bezit. In…

Perikles stichting

Leestijd: < 1 minuut De Periklesstichting wil een sociale zekerheid neerzetten, waarbij de relatie met de samenleving hersteld wordt. Niet alleen uitkeringsgerechtigden dienen te profiteren van een goed stelsel, maar een goed stelsel moet ook bijdrage aan de sociaal economische duurzaamheid van de samenleving op zich. Door sommige participanten is een soort basisinkomen voorgesteld. Soms als een AOW vanaf het 18 de jaar (een ALW: Algemene Leefkosten Wet). Soms…

Stichting Ecologisch Vernieuwende Samenleving

Leestijd: 2 minuten Stichting Ecologisch Vernieuwende Samenleving EVS – Arnhem e.o. is actief met nieuwe vormen van economie. Wij zijn een groot voorstander van de invoering van een basisinkomen. In Arnhem en omringende gemeenten zijn wij actief met aandacht vragen voor lokale economie, de invoering van een basisinkomen en de praktische ingangen om deze stappen in de praktijk te…

Oikos

Leestijd: < 1 minuut Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de…

Nieuw Nederland

Leestijd: < 1 minuut De gedachte dat de economie eenvoudiger moet worden neemt toe. Het basisinkomen biedt een gelijke voorwaarde voor iedereen om op zijn of haar niveau in de samenleving mee te kunnen functioneren. Het basisinkomen is een individueel, levensloop gebonden vast inkomen. In Nederland hebben we eten, er is pensioen, werk en woonruimte. Maar dat is ingewikkeld…

De Samenleving

Leestijd: < 1 minuut Het belangrijkste doel van De Samenleving is om het politieke systeem van binnen uit te veranderen. De maatschappij en politiek Den Haag wakker te maken en in te laten zien, dat dit systeem ook op een andere manier ingericht kan worden. Het is heel makkelijk om te roepen dat je het er niet mee eens…

MAMA – Maakbare Maatschappij – een filosofische partij/denktank

Leestijd: < 1 minuut MAMA wil zoeken naar een nieuw evenwicht en de herverdeling van werk door middel van een basisinkomen. Dit basisinkomen wordt niet verondersteld voldoende te zijn om volledig van te leven, maar wordt eerder gezien als een basisbedrag met mogelijkheid tot meer persoonlijke vrijheid en levensplanning. MAMA – Maakbare Maatschappij – een filosofische partij/denktank MAMA realiseert zich dat…

Stichting EcoVrede

Leestijd: < 1 minuut Samenleving Basisinkomen en Lokaal Geld. Stichting EcoVrede is een groot voorstander van de invoering van een basisinkomen. Een leefbare samenleving bouwen is mogelijk! Steeds meer wordt duidelijk dat ons grootste probleem als samenleving zit in ons huidige geldsysteem en de ongelijke verdeling. “Er is voldoende voor ieders behoefte maar te weinig voor ieders hebzucht” zoals…